Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 19.01.2021
Autor: LSCDN

"Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela”

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii "Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r.
W zeszytach m.in. opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.

Wprowadzenie
Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie wszystkim zainteresowanym najważniejszych informacji dotyczących wymagań obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Wymagania egzaminacyjne w roku szkolnym 2020/2021 zawierają treści ogólne i szczegółowe wynikające z podstawy programowej, które powinien opanować uczeń przystępujący do egzaminu ósmoklasisty. Są to treści, które zostały wybrane z podstawy programowej w związku z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty i które stanowią bazę do konstruowania zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.

Wymagania egzaminacyjne umożliwiają nauczycielom takie opracowanie planu przygotowania uczniów do egzaminu, które zapewni im uniknięcie powtarzania z uczniami treści zrealizowanych wcześniej, a których nie ujęto w wymaganiach egzaminacyjnych. Wymagania egzaminacyjne nie są podstawą programową i nie zastępują podstawy programowej.

Podstawa programowa to dokument, który nauczyciel nadal ma obowiązek zrealizować, ponieważ określa ona wszystkie umiejętności, które musi opanować uczeń kończący szkołę podstawową. Opanowanie tych umiejętności jest konieczne ze względu na dalsze kształcenie w szkole ponadpodstawowej.

Opcje strony

do góry