Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 20.11.2020
Autor: LSCDN

Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi IT

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.

Nauczyciel składa wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu IT do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br., do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku.

Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz.

Pytania i odpowiedzi, wraz ze wzorem wniosku na dofinansowanie zakupu sprzętu IT na stronie internetowej MEN.

Link do wzoru wniosku.

Info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry