Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 10.11.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

Artykuł "Wrażliwe ocenianie (...) w kontekście glottodydaktycznym"

Portal czasopismo "Języki Obce w Szkole" przypomina artykuł "Wrażliwe ocenianie jako element interwencji proaktywnej w kontekście glottodydaktycznym" , dr hab. Jolanty Sujeckiej-Zając, prof. UW.

"Ocena przynależy do procesu uczenia się obok nabywania nowych wiadomości oraz transformacji, której celem jest utrwalanie wiedzy do wykorzystywania jej w nowych zadaniach. /.../

Ocena to sprawdzenie, czy posługiwaliśmy się wiadomościami w sposób adekwatny do zadania. Łatwo zauważyć, że kategoria oceny znajduje się w gestii uczącego się, a nauczyciel często w decydujący sposób pomaga przy ocenie. J

eśli uznamy, że do zadań nauczyciela należy przede wszystkim wspieranie procesu uczenia się, to w sposób oczywisty owo wsparcie musi dotyczyć wszystkich trzech wyszczególnionych tu obszarów, w tym także oceny.

/.../ Pobierz artykuł.

Jeszcze raz sięgnijmy do ESOKJ. Uważna lektura tego dokumentu dostarcza inspirujących refleksji na interesujący nas temat. Czytamy tam, że nie wolno zapominać, że proces uczenia się języka jest ciągły i przebiega w sposób indywidualny. Nie ma takich dwóch użytkowników języka, którzy posiadaliby dokładnie takie same kompetencje lub u których rozwój tych kompetencji przebiegałby w ten sam sposób (Rada Europy 2003:27).

Wrażliwe ocenianie powinno uwzględniać wspomnianą wyjątkowość każdego uczącego się, a nie jest to możliwe np. w przypadku oceniania dla celów certyfikujących czy sankcjonujących kolejne etapy edukacyjne. Trzeba poszukiwać różnorodnych działań i narzędzi, które umożliwią podejście indywidualne i długofalowe, nawet jeśli ograniczają one uznane za niezbywalne cechy obiektywnych procedur ewaluacyjnych, tzn. rzetelność, trafność i praktyczność.

Ocenianie, które jest nastawione na interakcję i indywidualizację, promuje refleksję i autonomię, rozwija motywację wewnętrzną, jest określane jako ocenianie alternatywne (Kucharczyk 2014:121), czyli pewna ścieżka pozostająca w polu możliwości, ale niestanowiąca uniwersalnego standardu".

Info: "JOwS"

Opcje strony

do góry