Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 03.11.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

Czasopismo "Języki Obce w Szkole" nr 3/2020

Kontakty językowe, interakcja, rozmowa – tego w największej mierze dotyczy obecne wydanie "Języków Obcych w Szkole” . interakcja opisana została z różnych perspektyw, w odniesieniu do zwykłych zajęć językowych i do tych przeprowadzanych online.

"W warunkach szkolnych interakcja zajmuje w praktyce niewiele miejsca na lekcjach. Dlatego szczególnie polecamy artykuł Tomasza Roga: Autor pokazuje w nim, jak najlepiej wykorzystać w celu skutecznej interakcji to, co nauczyciele i tak robią w trakcie zajęć.

W dwóch innych tekstach (J. Deczewska, A. Zapłotna) znaleźć można analizę nauki języków online i wynikających z niej plusów właśnie dla interakcji: tej pomiędzy uczniami i na linii nauczyciel – uczniowie.

Jak się okazuje, sytuacja nauki zdalnej i umiejętne posługiwanie się narzędziami cyfrowymi umożliwiają bowiem obu stronom częstsze interakcje w języku obcym, co procentuje lepszymi efektami w opanowywaniu go. Tworzenie atmosfery więzi z uczącymi się dorosłymi (J. Łącka-Badura)

Trudności w interakcjach ze studentami wynikające z cech osobowościowych studentów (P. Oczko) to inne ciekawe analizy interakcji, głównie przez pryzmat czynników społecznych.

W tym numerze "JOwS" partykuł dotyczący specjalnych potrzeb edukacyjnych, ale w ujęciu rzadziej omawianym, nie tylko zresztą na naszych łamach: o dziecku bardzo zdolnym (U. Soler). Lektura opowieści o Maksie skłania nie tylko do refleksji, ale i do podejmowania skutecznych kroków, by zadbać o potencjał intelektualny uczniów bardzo zdolnych we właściwie skrojonych formach edukacji systemowej.

Inspirujących bodźców do działań nauczycielskich i własnego rozwoju (nie tylko językowego) dostarczają tym razem teksty o wykorzystaniu dramy w nauce języków (D. Kondrat) i o tworzeniu autoprezentacji (B. Czekańska-Mirek). Proponujemy także wskazówki na początek nauki języka migowego (A. Lewandowska)", dr Agnieszka Karolczuk, red. naczelna.

Info: "JOwS"

Opcje strony

do góry