Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 20.10.2020
Autor: LSCDN

Kompleksowe wspomaganie szkół przez LSCDN - nabór wniosków do końca października 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informujemy, że do końca pażdziernika 2020 r. przyjmujemy wnioski szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego o kompleksowe wspomaganie szkół, które zapewnia Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 LSCDN oferuje Szkole/Placówce kompleksowe wspomaganie szkoleniowo-doradcze w następującym zakresie:

  •  diagnozy potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  •  opracowania planu i harmonogramu kompleksowego wspomagania szkoleniowo-doradczego Szkoły/Placówki;
  •  realizacji i monitorowania zaplanowanych działań (planu doskonalenia zawodowego nauczycieli);
  •  świadczenia usług szkoleniowych wynikających z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i uzgodnionych ze Szkołą/Placówką;
  •  opracowywania obowiązkowej dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowawczego (programy nauczania, dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, analiza wyników egzaminów zewnętrznych).

Wsparcie szkoleniowo-doradcze świadczone Szkole/Placówce przez LSCDN ma charakter:

  • wspomagania podstawowego – udzielanie Szkole/Placówce pomocy na etapie diagnostycznym, etapie monitorowania podjętych działań oraz analizy efektów tych działań;
  • wspomagania specjalistycznego – szkolenie zespołu nauczycielskiego, rady pedagogicznej, zespołów zadaniowych lub poszczególnych nauczycieli oraz udzielanie Szkole/Placówce pomocy w korzystaniu z usług ekspertów zewnętrznych.
  • Kompleksowe wspomaganie może być realizowane w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

Więcej informacji wraz z kartą zgłoszenia do KWS w bloku Oferta na stronie LSCDN.

Opcje strony

do góry