Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 25.09.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

XLV Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w 45. edycji Olimpiady Artystycznej. Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe.

Olimpiada Artystyczna to bardzo nowe  doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki.

Dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej organizatorzy pokrywają wszystkie koszty uczestników związane z dotarciem na etap okręgowy i centralny. Zatem każdy, kto interesuje się sztuką lub muzyką i chciałby sprawdzić swoje siły, bez przeszkód może wziąć udział w Olimpiadzie.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 12 października 2020 r.

Więcej info: KO w Lublinie    Olimpiada Artystyczna

Opcje strony

do góry