Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 16.09.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

Programy edukacyjne CEO w roku szkolnym 2020/2021

Programy, które Centrum Edukacji Obywatelskiej uruchamia w roku szkolnym 2020/2021, zostały przygotowane tak, aby pomagały szkołom odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Ich realizacja będzie możliwa w różnych warunkach pracy szkoły (również online) i pozwala skutecznie angażować uczniów i uczennice w aktywności lokalne, życie szkoły, a przede wszystkim w prowadzone lekcje.

Programy CEO zostały pogrupowane w bloki tematyczne:

  • Pomagaj się uczyć
  • Angażuj obywatelsko
  • Odpowiadaj na globalne wyzwania
  • Otwieraj na kulturę
  • Wyjaśniaj politykę
  • Ucz otwartości.

W wyszukiwarce programów CEO odnajdziesz bezpłatne oraz płatne oraz po nazwach przedmiotów szkolnych - te skierowane do nauczycieli przedmiotowych, dyrektorów, wszystkich nauczycieli, samorządów uczniowskich, bibliotekarzy, pedagogów i psychologów.

Przykładowy program:

Chcesz, żeby Twoja szkoła była bardziej demokratyczna, uczniowie i uczennice współdecydowali o tym, jak funkcjonuje i angażowali się w jej życie?

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim programie "Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie.

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły (nauczycieli i uczniów), które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów.

Rekrutacja do 30 września 2020 roku. Zgłoś się - wypełnij formularz!

W programie obowiązuje limit 100 szkół, zgłoszenia przyjmowane będą według kolejności.

Info:

 

Opcje strony

do góry