Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 31.08.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

Rekomendacje dla dyrektorów lubelskich szkół w czasie pandemii

Miasto Lublin przygotowało rekomendacje dla szkół w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w czasie nadal trwającej pandemii Covid-19.

Rekomendacje dla szkół w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w czasie nadal trwającej epidemii Covid-19:

 • uczniowie kształcą się w jednej sali i mają przypisane ławki (wyjątkiem jest konieczność prowadzenie zajęć w pracowni przedmiotowej lub specjalistycznej)
 • szkoły planują przerwy między lekcjami w różnych godzinach, zwłaszcza dla klas I-III
 • nauczyciele dbają o to, by pomieszczenia szkolne były regularnie wietrzone
 • wskazane jest noszenie maseczek w zamkniętych przestrzeniach ogólnodostępnych (po uzgodnieniu z radą rodziców)
 • uruchomienie wszystkich wejść do budynku w celu maksymalnego rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji
 • pojemniki z płynami do dezynfekcji powinny znajdować się również w każdej sali lekcyjnej i przed wejściem do sali gimnastycznej
 • kontakt z rodzicami powinien odbywać się zdalnie (telefon, mail lub za pomocą dziennika elektronicznego)
 • tam gdzie jest to możliwe, lekcje powinny rozpoczynać się w różnych godzinach
 • przebywanie osób z zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego minimum
 • każda szkoła jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji osób, które wchodzą do szkoły
 • nauczyciele muszą zwracać uwagę, by uczniowie używali własnych przyborów i podręczników
 • w trakcie przerw uczniowie mogą przebywać na świeżym powietrzu, a niektóre lekcje mogą odbywać się na zewnątrz
  (w zależności od pogody)
 • administracja szkoły oraz wszyscy pracownicy powinni ograniczyć kontakty z uczniami
 • wydawanie posiłków w stołówkach powinno odbywać się w systemie zmianowym, klasa powinna spożywać posiłki przy tych samych stolikach
 • rodzice mogą przebywać w wyznaczonych obszarach pod warunkiem, że zachowają wszystkie środki ostrożności (zakrycie ust i nosa, dezynfekcja rąk, rękawiczki)
 • do szkoły można posłać wyłącznie dzieci, które są zdrowe, a do pracy w szkole mogą przyjść wyłącznie nauczyciele i pracownicy, którzy są zdrowi
 • na terenie każdej szkoły powinno zostać wyodrębnione pomieszczenie do izolacji osoby chorej
 • w przypadku wprowadzenia nauczania hybrydowego jak najdłużej w szkole powinni przebywać uczniowie klas I-III, z uwagi na to, że potrzebują opieki.

Info: 

Opcje strony

do góry