Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 21.07.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

Język łaciński i kultura antyczna - uzupełnienie podstawy programowej

Na realizację przedmiotu język łaciński i kultura antyczna – zakres podstawowy w liceum ogólnokształcącym i technikum przewidziana jest jedna godzina tygodniowo w klasie I.

Głównym założeniem zaproponowanej podstawy programowej tego przedmiotu jest wyposażenie uczniów, pod kierunkiem nauczyciela, w narzędzia do czytania prostych tekstów łacińskich.

Celem zajęć jest również pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień.

Do tej pory 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum język łaciński i kultura antyczna mogła być nauczany tylko na poziomie rozszerzonym.

Oprócz języka łacińskiego i kultury antycznej, uczniowie pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego i technikum mają do wyboru filozofię, plastykę lub muzykę. Przedmioty te realizowane są w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Info: MEN

Dowcipy antyczne:

"Mężczyzna stojący przez cenzorem, ma zeznać czy posiada żonę. Cenzor pyta:
– Czy masz, zgodnie z twoim przekonaniem, żonę?
– Mam żonę ale nie, na Herkulesa, zgodnie z moim przekonaniem! – odpowiedział obywatel." 

"Student, który pracował jako nauczyciel, w pewnym momencie spojrzał w róg sali i ryknął:
– Dionizos w kącie źle się zachowuje!
Kiedy ktoś jednak stwierdził nieobecność ucznia, nauczyciel odpowiedział:
– Dobrze, będzie [źle się zachowywał] jak się pojawi."

Opcje strony

do góry