Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/11846,III-Kongres-Rozwoju-Systemu-Edukacji.html
2020-09-23, 02:29
Data publikacji: 17.07.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 2 października br. W tym roku wydarzenie w całości zaplanowano on-line. Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiali m.in. o programach koordynowanych przez FRSE oraz podnoszeniu jakości i efektywności kształcenia. Hasło tegorocznego wydarzenia to: "Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość edukacji”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej.

Podczas kongresu zostaną podsumowane programy prowadzone przez FRSE oraz przedstawione plany finansowania międzynarodowych programów edukacyjnych w kolejnej 

perspektywie finansowej (2021-2027). Organizatorzy chcą wspólnie z uczestnikami dyskutować o tym, jak udział w międzynarodowych programach, projektach i inicjatywach pomaga poprawiać jakość i atrakcyjność kształcenia.

W programie ramowym Konferencji m.in.: 

warsztaty tematyczne nie tylko o programie Erasmus+ także warsztaty językowe prowadzone
w czterech językach: 

Erasmus zmienia edukację szkolną na plus. Mobilność – innowacje – współpraca międzynarodowa  

Zawodowy Erasmus+ odporny na przyszłość?

Cyfrowa uczelnia XXI wieku – mrzonka, szansa czy konieczność? Jak program Erasmus pomógł szkołom wyższym we wprowadzaniu kształcenia zdalnego  

Różnorodność w edukacji dorosłych z perspektywy Erasmusa+;

Program eTwinning – 15 lat kreatywnej edukacji;

Warsztat językowy 1. Jak skutecznie nauczać online i offline mówienia w języku obcym? Warsztat w języku angielskim.

Więcej info: MEN 

Opcje strony