Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 14.07.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

"1920" - konkurs literacki w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Biuro Programu "Niepodległa” zaprasza osoby powyżej 16 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim "1920". Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o polskiej historii XX wieku, o przyczynach, przebiegu i skutkach wojny polsko-bolszewickiej.

Konkurs ma skłonić uczestników do przypomnienia bohaterów tamtych czasów, do pokazania wysiłku całego społeczeństwa nowoodrodzonej Polski, poprzez stworzenie literackiej panoramy roku 1920.

Tematem Konkursu jest tekst opowiadający o roku 1920, mogący opierać się na prawdziwych zdarzeniach bądź osobach, jak również będący efektem wyłącznie wyobraźni autora. Wskazane jest, aby tekst odnosił się zwłaszcza do wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką i Bitwą Warszawską. Historia powinna być przedstawiona w sposób literacki. 

Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 rok życia.

W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia zgody na uczestnictwo podpisane przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

W konkursie nie ma wyróżnionych kategorii konkursowych. Dopuszczane są teksty: obyczajowe, kryminalne, thrillery, sensacyjne, romanse, reportaże, fantastyka, komedia, bądź stanowiące miks gatunkowy. Nie jest konieczne określanie gatunku pracy.

Tekst nie może przekraczać 30 000 znaków ze spacjami.

Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne: do 10 nagród równoważnych, w wysokości 4 tysięcy złotych brutto każda. Niewykluczone są także nagrody dodatkowe, nieujęte w regulaminie.

Organizator postara się najlepsze prace wydać w antologii pokonkursowej (razem z tekstami członków jury), która ukaże się w setną rocznicę podpisania traktatu ryskiego, kończącego wojnę polsko-bolszewicką: 18 marca 2021 roku.

W komisji konkursowej zasiądą m.in. przedstawiciele Biura Programu „Niepodległa”, uznani pisarze oraz przedstawiciele wydawnictwa. Ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2020. Organizatorzy skontaktują się ze zwycięzcami, a lista nagrodzonych pojawi się m.in. na stronie www.niepodlegla.gov.pl .

Więcej info:  

Opcje strony

do góry