Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/11831,Publikacja-quotRamowe-programy-szkolen-dla-nauczycieli-z-zakresuquot.html
2020-08-10, 23:24
Data publikacji: 29.06.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

Publikacja "Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli z zakresu..."

Książka "Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii" jest przeznaczona dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, zainteresowanych włączaniem do swoich zajęć zagadnień związanych z rozwijaniem kreatywności i postaw proinnowacyjnych.

"Ramowe programy szkoleń zostały opracowane w celu przygotowania uczniów do funkcjonowania w dzisiejszym nowoczesnym świecie. Cechy takie jak kreatywność czy innowacyjność są w nim postrzegane jako jedne z bardziej pożądanych u absolwentów i kandydatów do pracy we wszystkich zawodach i na różnych szczeblach kariery. /.../

Każda część publikacji zawiera sześć przykładowych scenariuszy zajęć. Zaproponowane w programach formy i metody realizacji celowo zostały podane ogólnie, aby umożliwić placówkom doskonalenia nauczycieli elastyczne przygotowanie szczegółowych programów szkoleń, dopasowanych do lokalnych potrzeb środowiska edukacyjnego", "Koncepcja i założenia ogólne".

Info: ORE

Opcje strony