Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 17.06.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów...

"Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii" - publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, doradców metodycznych i konsultantów z ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Autorzy: Dorota Janczak i Michał Grześlak - specjaliści w dziedzinie szkolenia i stosowania nowych technologii w placówkach edukacyjnych, w sześciu rozdziałach pracy przedstawiają zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

Prezentują swoje rozważania oraz informacje o światowych osiągnięciach związanych z innowacyjnością i kreatywnością, udzielają porad o usługach w zakresie nowych technologii i ich wdrażaniu w szkołach, oferują także gotowe scenariusze zajęć i rekomendują najnowszą literaturę.

Więcej info: ORE

Opcje strony

do góry