Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 13.05.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

Stopniowy powrót do zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Od poniedziałku, 18 maja br. Rada Ministrów uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.

Rząd przywraca również możliwośćć prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach powrócą zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej. Następnie realizacja praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. wraca możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Załączniki:

1. Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – komunikat MEN – plik w wersji word

2. Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – komunikat MEN – plik w wersji pdf

Więcej info: MEN

Opcje strony

do góry