Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 11.05.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

"Zdalna szkoła+” - kolejne środki na zakup sprzętu dla uczniów

180 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Przykład wspólnych działań Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz wsparcia kształcenia na odległość. W piątek, 15 maja br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zacznie przyjmować wnioski od samorządów.

W programie "Zdalna szkoła+" samorządy będą mogły starać się o większe wsparcie, od 35 tys. zł do 165 tys. zł. W programie "Zdalna szkoła” było to od 35 do 100 tys. zł.

"Zdalna szkoła+" - kryterium dofinansowania będzie liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Jedyna różnica w stosunku do wcześniejszego programu jest taka, że pieniądze otrzymają tylko gminy. W programie „Zdalna szkoła” mogły wziąć udział zarówno gminy i powiaty.

Dofinasowanie będzie dotyczyło, podobnie jak przy poprzednim programie, zakupu zarówno komputerów, laptopów, ale także oprogramowanie, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu lub innych uzasadnionych wydatków związanych ze zdalną nauką (np. akcesoria).

W ogłoszonym pod koniec marca programie "Zdalna szkoła” wnioski o dofinansowanie złożyło 2731 spośród 2790 samorządów (98%). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Więcej info: 

 

Opcje strony

do góry