Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 08.05.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

Nowa wersja poradnika "Szkoła promująca zdrowie"

Modyfikacja poradnika "Szkoła promująca zdrowie"wynika z reformy strukturalnej i programowej systemu edukacji w Polsce w 2017 r. W podręczniku nawiązano do wartości i filarów szkoły promującej zdrowie (SzPZ) przyjętych w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe) oraz wcześniejszych polskich rozwiązań i doświadczeń opisanych w poprzednich publikacjach.

Poradnik składa się z dwóch części i aneksu:

W Części I przedstawiono koncepcję SzPZ, aktualny jej model i standardy. Omówiono etapy tworzenia takiej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem planowania i ewaluacji działań. Opisano infrastrukturę dla wspierania działań szkół podejmujących realizację programu SzPZ.

Część II zawiera narzędzia do autoewaluacji w SzPZ. Omówiono w niej zasady przeprowadzania tej ewa­luacji oraz metody oceny działań określonych w czterech standardach SzPZ i ich efektów. Zamieszczono wszystkie formularze i kwestionariusze badań oraz szczegółowe instrukcje i materiały pomocnicze.

W aneksie zamieszczono słownik podstawowych terminów oraz materiały, które uznano za przydatne dla osób zainteresowanych promocją zdrowia w szkole.

Info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry