Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/11601,Zintegrowana-Platforma-Edukacyjna.html
2020-04-04, 02:10

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Kształcenia na odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, dotyczy m.in. korzystania z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, dostępnej pod adresem epodreczniki.pl .

Do pracy z uczniami zostało udostępnionych na platformie MEN epodreczniki.pl około 30 tys. e-materiałów edukacyjnych. W ten sposób wszystkie e-podręczniki i inne e-zasoby edukacyjne, powstałe w ramach wcześniejszych projektów unijnych, przeniesiono na zintegrowaną platformę edukacyjną. Platforma umożliwia udostępnianie, ale także tworzenie e-zasobów.

             

Edytor ZPE jest prostym w obsłudze narzędziem do tworzenia treści edukacyjnych przystosowanych do urządzeń mobilnych. Czytelny interfejs umożliwia tworzenia kompletnych e-materiałów bez udziału programistów.

            

Platforma umożliwia tworzenie projektów w wieloosobowym zespole, nauczyciele posiadają możliwość tworzenia i edytowania grup uczniów, dodawania materiałów do poszczególnych grup, a uczniowie mają dostęp do przypisanych im w grupie materiałów edukacyjnych.

           

Więcej info: KO w Lublinie

Opcje strony