Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/11500,Scenes-from-Shakespeare-in-English-Festival-w-Lublinie.html
2020-04-04, 00:48

Scenes from Shakespeare in English Festival w Lublinie

XXII Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim Scenes from Shakespeare in English Festival odbędzie się 10 marca (wtorek) 2020 roku w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12.. Zgłoszenia na Przegląd młodzieżowych grup teatralnych do 23 lutego br. Do udziału zapraszają organizatorzy: Fundacja Ratione Fortes Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Co może być lepszego,
Niż cennym uczynić pisanie, tak pisać,
By czytać warto i dziełem świat zachwycać?

Strumień czasu, który nieustannie wymywa rozpuszczalną materię innych poetów,
opływa skałę Szekspirowską, nie czyniąc jej szkody.

Trzy kategorie przedstawienia w ramach tegorocznego Przeglądu:
1) monolog lub wybrany sonet
2) dialog między dwoma postaciami
3) scena zbiorowa.

Prezentacja takiej sceny w języku angielskim powinna się odbyć w nieprzekraczalnym czasie 20 minut.

Zainteresowane osoby wypełnieniają Kartę zgłoszenia i przesyłają jej mailem do 23 lutego br. (jerzywrzos@gmail.com) lub na adres Fundacji Ratione Fortes (20-059 Lublin, Al. Racławickie 17).

Spotkanie organizacyjno-warsztatowe dla nauczycieli odbędzie się 15 lutego (sobota - godz. 12.00) br.w siedzibie Fundacji przy Al. Racławickich 17.

W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu prezentowanych inscenizacji obecność na spotkaniu obowiązkowa dla wszystkich nowych uczestników z Lublina i regionu.

Zwycięzcy otrzymują cenne nagrody.

W tym roku po raz dwudziesty pierwszy dwoje zdobywców Grand Prix spędziło tydzień w Anglii i obejrzało 2 sztuki Williama Szekspira w teatrze The Globe w Londynie oraz Royal Shakespeare Company w Stratfordzie-upon-Avon (patrz: www.przegladszekspirowski.pl);

Facebook (patrz: przegląd szekspirowski) . Organizatorzy zachęcają, wzorem poprzednich lat, do przygotowania plakatu (wielkość: 80 x 60 cm) oraz krótkiej informacji na temat prezentowanej sceny, niezbędnej do zapowiedzi przed publicznością.

Jerzy Wrzos, dyrektor Festiwalu

Więcej info Przegląd Szekspirowski

Opcje strony