Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs "Książka Roku 2019” czyli promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza XIII edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego. Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.

Na konkurs można zgłaszać publikacje naukowe, popularnonaukowe, wspomnienia i albumy wydane w 2019 r.

Termin zgłaszania prac upływa 15 maja 2020 r.
Publikacje należy złożyć w Sekretariacie Biblioteki lub nadsyłać na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin z dopiskiem na kopercie "Książka Roku 2019”.
Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:
1. Lublin;
2. Lubelszczyzna;
3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.

Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficzne i wydawnictwo albumowe. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie "Wawrzynów Pawła Konrada” nastąpi 29 maja 2020 r.
Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej.

Więcej info: WBP Łopacińskiego

Opcje strony

do góry