Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogólnopolski program edukacyjny "Trzymaj Formę!"

"Trzymaj formę!" - to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.
Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty powinny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Program skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie.


Od wielu lat patronat honorowy nad Programem "Trzymaj Formę!" obejmują: Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki, Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Szkoły zainteresowane udziałem w Programie w roku szkolnym 2019/2020 są proszone o dokonanie rejestracji elektronicznej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych właściwych terenowo dla rejonu szkoły.

Info KO w Lublinie  "Trzymaj Formę!"

Opcje strony

do góry