Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

XXXI Międzynarodowy Konkurs "Mathématiques Sans Frontières”

Polskie Towarzystwo Matematyczne zaprasza uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych do udziału w międzynarodowym konkursie „Matematyka Bez Granic” Junior oraz uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych „Matematyka Bez Granic” Senior. Konkursy są bezpłatne i międzyklasowe, czyli jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Konkurs jest organizowany pod auspicjami Rady Europy.

 

 
Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

Terminarz XXXI MK "MBG" Senior edycja (2019/2020)

Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2019 roku
Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 25 lutego 2020 roku
Finał: 27 lutego 2020 roku, godzina 10:00-11:30

Terminarz MK "MBG" Junior edycja (2019/2020)

Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2019 roku
Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2020 roku
Finał: 5 marca 2020 roku, godzina 10:00-10:50.

maj – czerwiec: wręczenie dyplomów, nagród laureatom konkursu w regionach.

Więcej info: KO w Lublinie  "Mathématiques Sans Frontières"

Opcje strony

do góry