Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Ankieta na temat kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

LSCDN i Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL JP II organizują bezpłatną konferencję i warsztaty "Współpraca zespołu nauczycieli i specjalistów w organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej" 27 listopada br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie.
Partner merytoryczny Konferencji - Katedra Pedagogiki Specjalnej zwrócił się z prośbą o udostępnienie ankiety nauczycielom i pedagogom, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

"Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Opinie zebrane podczas badań posłużą wyłącznie do celów naukowych, a także do zaplanowania nowej roli placówek specjalnych w pilotażu Specjalistycznych Centrów Wsparcia Edukacji Włączającej. Ankieta jest anonimowa i dotyczy opinii pedagogów/nauczycieli na temat kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", Renata Kołodziejczyk, Aleksandra Borowicz, Anna Tomaszewska, Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL. 

W ankiecie znajdziecie Państwo pytania m.in.:

  • Jakie specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawności, przejawiają dzieci/uczniowie w Państwa placówce?
  • Czy zgadza się Pan/Pani z twierdzeniem, że wszystkie dzieci bez względu na typ, rodzaj niepełnosprawności, deficytów rozwojowych powinny uczyć się w jednej klasie? 
  •  Czy uważa Pan/Pani, że edukacja włączająca (w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej) to najlepsza droga edukacyjna dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
  • Czy uważa Pan/Pani, że szkoły ogólnodostępne są odpowiednio przygotowane, czyli spełniają wszystkie potrzeby edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? 

Oto link do ankiety.

Serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety.

Nadmieniamy, że uczestnicy konferencji i warsztatów "Współpraca zespołu nauczycieli i specjalistów w organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej" otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji. 

Link do Konferencji i warsztatów.

Opcje strony

do góry