Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Seminarium "Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim"

Forum Dialogu, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Marek Kołcon, doradca metodyczny LSCDN z historii i WOS-u zapraszają nauczycieli szkół podstawowych (klasy 6-8) i ponadpodstawowych do udziału w seminarium (połączonym z warsztatami), które odbędzie się 14 grudnia 2019 r. (w godz. 10:00-16:00) w Ośrodku "Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21 (Stare Miasto) w Lublinie.

Punktem wyjścia do rozważań o polsko-żydowskiej historii będą wątki z filmu "Kto napisze naszą historię”, który swoją premierę miał w styczniu tego roku. Film opowiada niezwykłą historię Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Archiwum, jedno z najważniejszych źródeł o zagładzie polskich Żydów, zostało odnalezione po wojnie i wpisane na listę UNESCO "Pamięć Świata”.

Idee tworzącej archiwum konspiracyjnej grupy Oneg Szabat przełożymy na konkretne narzędzia edukacyjne. Oddolnie pisana historia, nadająca podmiotowość zwykłym ludziom i ukazująca różnorodność ich losów będzie perspektywą, z której chcielibyśmy przyjrzeć się przedwojennej społeczności żydowskiej.

  • Jak mówić o historii i kulturze polskich Żydów z dala od utartych opowieści, a stawiając na jednostkowe, lokalne doświadczenia?
  • Jak odkrywać lokalną żydowską historię?
  • Jak budować zaangażowanie uczniów?

Seminarium będzie miało formę zajęć warsztatowych. Prelegenci zaprezentują i wspólnie omówią ćwiczenia możliwe do przeprowadzenia w klasie. Częścią seminarium będzie także spotkanie z Markiem Kołconem, doradcą metodycznym, nauczycielem z Zamościa, który od lat działa z uczniami na rzecz pamięci o Żydach ze swojego miasta.

           

Organizatorzy mają nadzieję, że będzie ono przestrzenią ciekawej dyskusji, szczerej rozmowy i wymiany doświadczeń. Seminarium ma charakter edukacyjny, podnoszący kwalifikacje zawodowe. Każdy uczestnik otrzyma płytę z filmem "Kto napisze naszą historię” i zestaw materiałów metodycznych, jak również certyfikat uczestnictwa. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy.

Przed seminarium będzie możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym oprowadzaniu kuratorskim po Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Forum Dialogu – największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Od 2008 roku prowadzi program edukacyjny Szkoła Dialogu, w którym do tej pory wzięło udział ponad 360 szkół z ponad 260 miejscowości. Jego celem jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce. Szkoła Dialogu kierowana jest do uczniów z mniejszych i średnich miejscowości, którzy samodzielnie odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości.  

Info Forum Dialogu

Opcje strony

do góry