Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Seminarium regionalne IBE "Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Szanse i korzyści dla sektorów edukacyjnego i doradczego"

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza nauczycieli i doradców edukacyjnych, zawodowych, metodycznych wszystkich poziomów szkół i profili do udziału w seminarium "Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Szanse i korzyści dla sektorów edukacyjnego i doradczego", które odbędzie się 22 października br., w godz. 8.30 - 14.30, w Lublinie (Hotel Victoria, Narutowicza 58/60).

Partnerami seminarium są Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem seminarium jest jest przedstawienie założeń systemowych oraz mechanizmów działania ZSK. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki poznają charakterystykę ZSK, kluczowych "aktorów” procesu, mechanizmy jego wdrażania i wynikające z tego korzyści.

PROGRAM SEMINARIUM 22.10.2019

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników/uczetniczek

9:00 – 10:30

Zagadnienia wstępne Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Kontekst uruchomienia ZSK
Kluczowe pojęcia związane z systemem
Ujęcie systemowe ZSK

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

Procesy i podmioty Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Kwalifikacje – rodzaje i ich znaczenie na rynku
Struktura procesowa i podmiotowa ZSK
Przegląd metod walidacji

12:15 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

Korzyści i dobre praktyki Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Specyfikacja Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Prezentacja dobrych praktyk

Mapowanie korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy

Dobre praktyki z wdrażania ZSK

14:00 – 14:30

Obiad

W seminarium, ze względu na jego charakter wykładowo – warsztatowy, może wziąć udział maksymalnie 25 osób. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Rejestracji należny dokonywać poprzez formularz (link).

Szczegółowych informacji udzielają: 
Katarzyna Zabratańska, tel.: 573 444 575
Rafał Flaga, tel. 573 444 574.


Instytut Badań Edukacyjnych zapewnia uczestnikom i uczestniczkom seminarium zaświadczenie o uczestnictwie oraz pełne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, nocleg. 

Opcje strony

do góry