Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

"Języki Obce w Szkole" nr 3/2019 - utrata i odzyskiwanie kompetnecji językowych

W najnowszym nuerze artykuły opisujące regres sprawności językowych, głównie z perspektywy świadomych obserwatorów tego zjawiska i przeciwdziałaniu utracie (na)uczonych umiejętności językowych. O "nudzie" jako udręce dla naszego mózgu i edukacyjnojęzykowy aspekt zjawiska nudy. Artykuły dotyczące nauki języka rosyjskiego w kontekście kulturowym, o tyle ważne, że rosyjski wraca w nauczaniu szkolnym.

"[Wśród uczniów szkół niemieckich] zidentyfikowano osiem czynników, które aktywizują uczniów i są najbardziej efektywne w procesie nauczania i uczenia się języka. Jak wynika z zaprezentowanej poniżej listy, czynniki te opierają się na werbalnych interakcjach nauczyciel – uczniowie, a także na konwersacji w relacjach uczeń – uczeń.
Należą do nich:
1. stawianie wymagających pytań i pozostawianie czasu, aby na nie odpowiedzieć,
2. zachęcanie do poszukiwania podobieństw i związków z wcześniej omawianymi treściami,
3. umożliwianie uczniom wzajemnego odpytywania się, poprawiania błędów i porównywania wyników pracy,
4. pozwalanie uczniom na wyrażanie własnego zdania i konfrontowanie go ze stanowiskami odmiennymi,
5. pozwalanie uczniom na ocenianie i argumentowanie oraz wzajemne rozmowy,
6. umożliwianie samodzielnego poszukiwania informacji,
7. umożliwianie wizualizacji treści w formie plakatu lub gazetki ściennej,
8. umożliwianie referowania na podstawie samodzielnie sporządzonych hasłowych notatek",
Monika Janicka, "Kontakt z danymi językowymi oraz informacja zwrotna jako czynniki zapobiegające regresowi sprawności językowych".

Info "JOwS"

Opcje strony

do góry