Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Oferta programowa lubelskiej Fundacji Sempre a Frente

Sempre a Frente (Zawsze do Przodu) jest to grupa superwizyjno-szkoleniowa dla osób pracujących z młodzieżą. Program grupy obejmuje 64 godziny pracy warsztatowej mającej na celu wsparcie uczestników w rozumieniu problematyki pracy z młodzieżą w oparciu o nurt psychodynamiczny i systemowy.

Uczestnictwo w grupie pozwala na zwiększenie wiedzy i umiejętności pracy z młodzieżą zarówno w kontakcie grupowym jak i indywidualnym, jak również rozwinąć i wzmocnić własny warsztat pracy.
Grupa daje możliwość uzyskania wsparcia superwizyjnego w bieżących trudnościach pojawiających się w pracy z młodzieżą w kontakcie indywidulnym i grupowym.

Spotkania odbywają się w stałej grupie uczestników w oparciu o pracę nad materiałem teoretycznym, analizę przypadków pracy własnej oraz aktywną pracę warsztatową uczestników. Grupa daje podstawy rozumienia pracy terapeutycznej w oparciu o nurt psychodynamiczny i systemowy.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego psychoterapeutę. Kończy się uzyskaniem zaświadczenia z liczbą zrealizowanych godzin oraz listą zrealizowanych zagadnień tematycznych.

Miejsce zajęć: Fundacja Sempre a Frente, ul. Lubartowska 24, Lublin.

Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne. W trakcie zajęć organizator zapewnia przerwy kawowe.
Osoby zakwalifikowane do grupy zobowiązują się do udziału w całości cyklu spotkań.

Więcej info Fundacja Sempre a Frente

Opcje strony

do góry