Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/11064,Nabor-uzupelniajacy-na-stanowisko-doradcy-metodycznego.html
2019-08-20, 17:07

Nabór uzupełniający na stanowisko doradcy metodycznego

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego w następujących specjalnościach (obszarach wspomagania):

1. Język angielski
2. Język rosyjski
3. Język niemiecki
4. Języki romańskie
5. Język ukraiński (język mniejszości narodowej)
6. Biologia
7. Chemia
8. Fizyka
9. Geografia
10. Informatyka
11. Wychowanie przedszkolne
12. Wychowanie fizyczne
13. Podstawy przedsiębiorczości
14. Przedmioty zawodowe

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie

Wymagane dokumenty, o których mowa w części II, należy złożyć w sekretariacie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, II p.) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego – … /podać nazwę obszaru wspomagania/specjalności” do 5 września 2019 roku, do godz. 15:00. Powyższe dokumenty mogą również zostać wysłane pocztą (decyduje data wpływu).

Opcje strony