Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

V edycja "Konkursu o Polsce, Europie i Świecie"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL JP 2 organizuje już po raz piąty edycję "Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie". Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 23 września br.

Celem Konkursu jest:

1) popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

2)rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej,

3) kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej.

4) promocja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Udział w Konkursie można zgłosić indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły we wskazanym terminie.

Zgłoszenia można dokonać droga mailową pod adres: konkursinpism@kul.pl lub agnieszka.zareba@kul.pl (tytuł wiadomości: Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i świecie),
jak również drogą tradycyjną pod adres:

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
Al. Racławickie 14 20- 950 Lublin z dopiskiem – "Konkurs”.

Rozstrzygnięcie  Konkursu nastąpi 23 października br. w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW - 114 (budynek przy al. Racławickich 14).


Info Uczelnia

Opcje strony

do góry