Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

"Twórcze lekcje języka polskiego..." - poradnik dla nauczycieli

"Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej" - poradnik dla nauczycieli jest próbą wskazania, jakie miejsce zajmuje twórczość w nowej podstawie programowej języka polskiego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum oraz jak w świetle podstawy programowej i pedagogiki twórczości kształtować postawę twórczą uczniów. Autorkami poradnika są: dr Renata Bryzek i dr Wioletta Kozak.

"Zdaniem psychologów ludzi twórczych cechują: niezależność, aktywność, elastyczność adaptacyjna, oryginalność, konsekwencja i odwaga w działaniu, dominatywność, samoorganizacja, spontaniczność, odporność na przeciwieństwa, samokrytycyzm, odpowiedzialność, tolerancja, wysokie poczucie wartości własnej osoby. Oprócz cech psychologicznych wskazuje się u nich także właściwości intelektu: ciekawość poznawczą, zdolność do prowadzenia obserwacji, pamięć logiczną, myślenie dywergencyjne, wyobraźnię twórczą, wysoką refleksyjność, zdolność do abstrakcyjnego myślenia oraz zdolność do rekonstrukcji16. Szkoła może, odpowiednio diagnozując uczniów, cechy te dostrzec i rozwijać. 

Diagnozę postaw twórczych uczniów można pogłębić poprzez stawianie im pytań problemowych typu: „ Dlaczego w Mitologii Prometeusz stworzył człowieka słabego fizycznie, z łamiącymi się paznokciami, wypadającymi zębami, kruchymi włosami? (uczniowie mogą odpowiedzieć, że Prometeusz nie chciał, aby człowiek był lepszy od bogów); „ Dlaczego Bóg starotestamentowy także stworzył takiego słabego fizycznie człowieka? (odpowiedź uczniów może brzmieć: „Człowiek został stworzony do życia w raju, więc niepotrzebne mu były atrybuty siły i mocy”). Zadawanie pytań problemowych pozwala nauczycielowi zdiagnozować uczniów również pod kątem bezradności intelektualnej26. Wystarczy zaobserwować wywołaną pytaniem reakcję uczniów: czy szukając odpowiedzi, otwierają podręczniki, przeszukują zeszyty, konsultują się z kolegami (byłby to symptom deficytu poznawczego), czy raczej korzystają z własnych możliwości intelektualnych", fragmenty z poradnika.

Info ORE

Opcje strony

do góry