Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje wstępne o wynikach egzaminu maturalnego 2019 - CKE, OKE Kraków

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki tegorocznych matur. Egzamin zdało 80,5 proc. zdających. pośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 86,4 proc., a prawo do poprawki ma 8,9 proc. Z absolwentów techników zdało maturę 70,5 proc., a prawo do poprawki ma 19,7 proc. Wynik procentowy jest podobny jak w latach ubiegłych.


 

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo lubelskie: do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 15 393 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Info CKE OKE Kraków

Opcje strony

do góry