Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt dla szkół zawodowych - "Niemiecki sukces w zawodzie"

Głównym celem projektu jest uświadomienie młodzieży roli języków obcych na przykładzie języka niemieckiego zarówno w procesie edukacji jak i w planowaniu kariery zawodowej i konkurencyjności na rynku pracy. Projekt ma za zadanie także zmianę postrzegania kształcenia zawodowego w Polsce, zwracając uwagę na większą potrzebę edukacji językowej oraz przedmiotów ścisłych i zawodowych, a także na większe szanse zawodowe dla absolwentów tych szkół.

Grupy docelowe
- uczniowie szkół branżowych i techników
- nauczyciele języka niemieckiego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkołach branżowych i technikach 

Poziom znajomości języka
A1/A2
Ramy czasowe
czerwiec 2019 – listopad 2019.

konkursu „Mój zawód – moja przyszłość” jest wspieranie i dalsze rozwijanie kompetencji medialnych i językowych uczniów oraz promocja ucznia zdolnego. W ramach konkursu uczniowie nagrywają krótki, 1-2 minutowy spot reklamowy w języku niemieckim na temat wyuczonego/przyszłego zawodu.
 
Ważnym elementem spotu jest pokazanie atrakcyjności poszczególnych zawodów. Spot reklamowy ma zachęcić do nauki prezentowanego zawodu i podkreślić szanse przyszłego pracownika na rynku. Ma także pokazać, ze znajomość języka obcego (w tym przypadku niemieckiego) jest ważna i zwiększa konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

Konkurs "Zawodowa ściana"

Celem niniejszego konkursu jest rozwiniecie kompetencji medialnych uczniów oraz zwiększenie ich świadomości oraz świadomości nauczycieli i dyrekcji szkół w kwestii znaczenia, jakie ma otoczenie dla procesu dydaktycznego.


 
Istotą tego działania jest cyfrowa aranżacja jednej ze ścian pracowni, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego i/wzgl. lekcje przedmiotów zawodowych i przekształcenie jej w środowisko sprzyjające pracy i nauce.
 
Szczególnie ważne dla nas jest przy tym pokazanie specyfiki poszczególnych zawodów. Proces aranżacji w środowisko sprzyjające nauce ma wiele aspektów. Trzeba wspólnie podejmować decyzje, wypracować koncepcje, dojść do porozumienia wybierając jedną z nich i dokonać podziału zadań.


 
Pomysłodawcy projektu chcą przyczynić się do rozwoju partycypacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i wspierać tym samym naukę języka niemieckiego w oparciu o działanie i pracę zespołową.

Więcej info o innych formach projektu "Niemiecki sukces w zawodzie"

Opcje strony

do góry