Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór wniosków do funduszu NASK wspierającego inicjatywy edukacyjne

Akcje promujące bezpieczne zachowania w internecie, warsztaty na temat prywatności w sieci czy spotkania z ekspertami w dziedzinie cyberzagrożeń – na dofinansowanie tego typu inicjatyw Państwowy Instytut Badawczy NASK przeznaczy w tym roku aż 50 tys. zł.Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs i nabór wniosków w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych NASK PIB.

Konkurs przebiega w dwóch edycjach, o podtytułach:

Edycja I — Społeczne i edukacyjne aspekty cyberbezpieczeństwa,
Edycja II — Technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów służących bezpiecznemu i twórczemu wykorzystywaniu nowych technologii w edukacji informatycznej społeczeństwa. W tegorocznym cyklu, którego hasłem przewodnim jest „Cyberbezpieczeństwo”, przewidziano dwie edycje konkursu. W pierwszej – zatytułowanej „Społeczne i edukacyjne aspekty cyberbezpieczeństwa” – wnioski o dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych można składać do 30 czerwca br. Łączna kwota dofinansowania wyniesie w tej edycji 25 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe oraz publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe.

Info NASK

Opcje strony

do góry