Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - OSE

celem OSE jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego internetu każdej szkole w Polsce, co zagwarantuje wyrównanie dostępu do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia oraz zdobywanie kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy. Inicjatywa wpisuje się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zaproszenie do OSE.

Sprawdź na stronie www.ose.gov.pl lub bip.nask.pl czy Twoja szkoła znajduje się w harmonogramie podłączenia do OSE.

Jeśli Twojej szkoły jeszcze nie ma w harmonogramie, bądź cierpliwy – Centrum Kontaktu odezwie się do Ciebie, kiedy plany podłączenia do OSE obejmą Twoją placówkę. Możesz też śledzić harmonogram na stronie www.ose.gov.pl 

Jeśli Twoja szkoła znajduje się w harmonogramie, odszukaj ją w zakładce Lista szkół na www.ose.gov.pl i zgłoś ją do OSE wypełniając formularz.

W formularzu zgłoszeniowym wskaż osoby niezbędne do efektywnego funkcjonowania OSE:

Dyrektor Szkoły - Dyrektor to osoba kluczowa dla OSE. Za zgodą Organu prowadzącego Szkołę decyduje o przystąpieniu Szkoły do programu. Pamiętaj aby podać unikalny adres email Dyrektora szkoły– na adres ten, Dyrektor otrzyma link do założenia konta w portalu Moje OSE gdzie będzie mógł zawrzeć umowę z OSE.
Techniczny Reprezentant Szkoły – osoba lub podmiot upoważniony przez dyrektora szkoły do kontaktów z operatorem OSE w sprawach technicznych; Pamiętaj aby podać unikalny adres email TRS szkoły– na adres ten TRS otrzyma link do założenia konta w portalu Moje OSE, gdzie będzie dla niego dostępna do wypełnienia Ankieta Techniczna, której przesłanie jest warunkiem zawarcia przez Szkołę umowy z OSE.

Obie powyższe funkcje może pełnic jedna osoba.

                               

Koordynator OSE w szkole – dodatkowa osoba wskazana przez dyrektora. Pracująca na terenie szkoły, odpowiedzialna za nadzór nad skutecznym wdrożeniem usług OSE w Szkole. Powołanie koordynatora OSE zależy od Dyrektora Szkoły.

W formularzu zgłoszeniowym możesz zdecydować także, czy chcesz skorzystać z bezpłatnych usług bezpieczeństwa, o których więcej informacji znajdziesz w zakładce Usługi OSE.

Sieć OSE, która ma na celu zapewnienie dostępu do szybkiego, bezpiecznego internetu dla ok. 25 tys. szkół, będzie zbudowana z węzłów zlokalizowanych na terenie 16 województw. Węzły OSE będą dzieliły się na dwa rodzaje: węzły regionalne, w których skład będą wchodzić węzły agregacyjne sieci (do których będą dołączone łącza ze szkół) oraz regionalne węzły bezpieczeństwa; a także węzły centralne (składające się z węzłów szkieletowych sieci, centralnych węzłów bezpieczeństwa oraz zasobów obliczeniowych OSE). Do węzłów szkieletowych dołączone będą węzły agregacyjne. Węzły te będą także zapewniały łączność do sieci internetowej.

Każdy węzeł sieci OSE ma być wyposażony w urządzenia sieciowe, infrastrukturę bezpieczeństwa, przełączniki sieci lokalnej, systemy OSS/BSS (w węzłach szkieletowych) oraz w urządzenia sieci zarządzania, zapewniające dostęp administracyjny do wszystkich urządzeń zlokalizowanych w węźle.

Więcej info KO w Lublinie  OSE

Opcje strony

do góry