Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Lista zawodów najbardziej potrzebnych na rynku pracy - prognozy MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało "Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy" czyli listę zawodów najbardziej potrzebnych na rynku pracy.

"Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, zwana dalej „prognozą”, stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów".  

Tegoroczne zestawienie otwiera zawód automatyk. Na ostatniej 20. pozycji MEN umieściło technika transportu kolejowego. W pierwszej piątce znaleźli się ponadto: elektromechanik, elektronik, elektryk i kierowca mechanik. Ślusarz - na 10. miejscu rankingu - przebił techników związanych z koleją, technika energetyka czy programistę, który znalazł się na przedostatniej pozycji.

 Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy - zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020 (cz. I ust. 5) oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (cz. I ust. 6):

Województwo lubelskie zostało również uwzględnione w prognozie MEN. Na pierwszych miejscach w tabeli "zawody istotnie poszukiwane" znajdują się: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik i elektryk. Tabele zamykają następujące zawody:  technik technologii drewna, technik teleinformatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik wiertnik, wiertacz.

 

Druga tabela z prognozowanymi zawodami Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim:  asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna, blacharz, blacharz samochodowy, cukiernik, drukarz offsetowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektronik, fryzjer.

Info Monitor Polski. Dziennik Urzędowy

Opcje strony

do góry