Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Konferencja "Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole"

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji "Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce edukacyjnej”, która odbędzie się 22 maja 2019 r. w Warszawie.

o udziału w konferencji zapraszamy pedagogów, psychologów, nauczycieli, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli, a także psychologów i pedagogów  – pracowników poradni. Głównym celem konferencji jest wspieranie działań szkoły i placówek w obszarze promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

Konferencja ma na celu także:

dostarczenie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia psychicznego;
wskazanie kluczowych obszarów działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia psychicznego w szkole oraz placówce z uwzględnieniem uczniów, nauczycieli i rodziców;
przedstawienie dobrych praktyk związanych z promocją, ochroną zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli;
prezentację wybranych programów z zakresu promocji zdrowia;
zainicjowanie dyskusji na temat budowania środowiska szkolnego sprzyjającego zdrowiu psychicznemu.

Konferencja „Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce edukacyjnej” odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Alejach Ujazdowskich 28.

Info ORE

Opcje strony

do góry