Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs "All you need is vote!"

Polska Agencja Prasowa organizuje konkurs "All you need is vote!" dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na najciekawsze prace zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia br.

Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym nie może on być dłuższy niż 10 minut. W przypadku filmu dopuszczalna jest praca zespołowa – grupy znajomych, koła zainteresowań czy klasy.

W maju pięcioosobowe jury wyłoni spośród zgłoszonych trzy najlepsze prace. Zwycięzca otrzyma 7000 zł, laureat drugiego miejsca - 4000 zł, a trzeciego - 2000 zł.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Parlament Europejski 2019” współfinansowanego z programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Minister Edukacji Narodowej objęła konkurs patronatem honorowym.

Info KO w Lublinie  EuroPap

                         

Opcje strony

do góry