Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

"Klasówka powstańcza" - czwarta edycja

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza” stanowi cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich. Każda edycja posiada swój wiodący motyw. W związku z ogłoszonym przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich motywem w roku szkolnym 2018/2019 będzie ukazanie najistotniejszych zagadnień i wydarzeń I, II i III Powstania Śląskiego.

Adresaci konkursu Do udziału w edycji 2018/2019 zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, III wygaszanych gimnazjów oraz szkół średnich z obszaru całego kraju, a także wszystkich zainteresowanych historią.

Przebieg konkursu 1. W I etapie konkursu udział biorą zainteresowani uczniowie (obowiązuje zasada dobrowolności). Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2019 r. on-line za pomocą arkusza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/ 2. Zestaw pytań i zadań konkursowych do I etapu zostanie umieszczony w wersji elektronicznej, na stronie konkursu https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/ 18 marca 2019 r. o godzinie 12:00. Hasła dostępu będą przesłane na adres e-mailowy szkoły w terminie do 15 marca 2019 r. Dyrektor szkoły organizuje powielenie arkuszy konkursowych w ilości równej liczbie uczestników w warunkach zapewniających dochowanie tajności ww. arkuszy. 3. Za przeprowadzenie I etapu, w środę 20 marca 2019 r. o godz. 10.00 w 98. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku odpowiada 2-osobowa Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora szkoły. I Etap konkursu trwa 60 minut. 

Więcej info KO w Lublinie

Opcje strony

do góry