Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogólnopolskie i wojewódzki konkursy im. Józefa Czechowicza dla młodzieży

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie i Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół średnich oraz placówek wychowania pozaszkolnego województwa lubelskiego do udziału XXXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej (zgłoszenia do 22 lutego) XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Czechowicza (zgłoszenia do eliminacji ogólnopolskich - do 28 lutego) XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej" (zgłoszenia do 14 lutego).

Cele Konkursu.

Przybliżenie młodzieży twórczości Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej: Biernata z Lublina, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Szymona Szymonowica, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Józefa Baki, Anny Stanisławskiej, Elżbiety Drużbackiej, Wespazjana Kochowskiego, Samuela Twardowskiego, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Hieronima Morsztyna, Jana Andrzeja Morsztyna, Zbigniewa Morsztyna, Daniela Naborowskiego, Wacława Potockiego, Szymona Zimorowica.

1 lipca 2019 roku przypada ważny jubileusz – 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej unią lubelską. Rok 2019 został ustanowiony – na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Unii Lubelskiej.
Nawiązując do tej ważnej rocznicy, zdecydowano, że w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza utworom autora nuty człowieczej będą towarzyszyć wiersze poetów doby staropolskiej

Inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad tekstem literackim.
Kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.

Zasady uczestnictwa.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie VII, VIII  klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich.
Każdy uczestnik ma obowiązek przygotować dwa utwory (teksty oryginalne, a nie przekłady)
- jeden utwór Józefa Czechowicza,
- jeden utwór wybranego poety doby staropolskiej,
Kategorie artystyczne:
- recytacja
- poezja śpiewana (soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne)
Czas wykonania obu utworów nie może przekraczać 5 minut.
Każda placówka (szkoła) spoza województwa lubelskiego może zgłosić do udziału w eliminacjach ogólnopolskich 5 recytatorów.
Eliminacje wojewódzkie odbędą się w dniach 6- 7 marca 2019r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, ul. Grodzka 11.
Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich prosimy nadsyłać do 22 lutego 2019 r.

Info MDK "Pod Akacją"

Opcje strony

do góry