Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogólnopolski konkurs "Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku"

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), szkół gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie mogą brać udział również zespoły uczniowskie - kategoria multimedialna. Liczba osób w zespole nie może być większa niż 4. Liczba zespołów z danej szkoły nie jest ograniczona. Zgłoszenie przez szkoły udziału w konkursie i warsztatach należy wysłać do 28 lutego 2019.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.

Uczestnicy będą brali udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych. Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego.

Dla laureatów przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy, dla wszystkich – ciekawe lekcje historii.

Uczniów lub maksymalnie 4-osobowe zespoły uczniowskie pracujące w kategorii multimedialnej szkoły mogą zgłaszać do 28 lutego 2019 r.

Info KO w Lublinie     IPN

Opcje strony

do góry