Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

"O /.../ wydawaniu poleceń uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - "JOwS" nr 4/2018

Polecamy czasopismo "Języki Obce w Szkole" nr 4/2018, ten numer zdominowała problematyka pracy nauczycieli z uczniami o specjalnych potrebach edukacyjnych. Agnieszka Dzięcioł-Pędich zamieściła w nim interesujący artykuł "O planowaniu lekcji językowej, użyciu tablicy i wydawaniu poleceń uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Tekst jest dostęny w wydaniu interentowym ww. czasopisma.

"Wydając polecenia, jak również prowadząc zajęcia, staramy się unikać ironii, sarkazmu, żartów, dwuznaczności językowych i idiomów, ponieważ uczniowie z zespołem Aspergera i autyzmem traktują język i odbierają komunikaty dosłownie. Na przykład na pytanie nauczyciela: „Czy możesz zacząć czytać tekst na głos?” (ang. Can you start reading the text aloud?), uczeń autystyczny prawdopodobnie odpowie „Mogę” (ang. I can). Dla takiego ucznia pytanie nauczyciela jest pytaniem o możliwość, a nie prośbą. Polecenia i pytania należy adresować do konkretnej osoby, a nie do całej klasy. Pytamy więc: „Bartek, czy znasz odpowiedź na to pytanie?”, zamiast: „Kto zna odpowiedź na to pytanie?”, gdyż uczniowie z zespołem Aspergera lub uczniowie autystyczni będą prawdopodobnie czekać na osobę o imieniu „Kto”, żeby odpowiedziała na pytanie, lub nie odezwą się dopóty, dopóki nie usłyszą własnego imienia (Delaney 2016: 84). Polecenia powinny składać się z dwóch, maksymalnie trzech elementów, np. „Otwórzcie książki na stronie 15. Zróbcie ćwiczenie 2” – im dłuższe polecenie, tym mniejsza szansa, że uczeń zapamięta, co i w jakiej kolejności ma zrobić. Jak zauważają Chrzanowska i Święcicka, uczniowie z ADHD, jeżeli stosują się do polecenia, to wykonują je dokładnie aż do przesady, ale bardzo często też wykorzystują wszelkie niedopowiedzenia na swoją korzyść. Wydając polecenia, unikamy używania strony biernej, a te, które zostały wydane, należy zapisać na tablicy ze względu na problemy uczniów z pamięcią krótkotrwałą i/ lub pamięcią roboczą. Polecenia trzeba wydawać na kilka sposobów: wydajemy je w języku obcym, tłumaczymy na język polski, używamy gestów i/lub obrazków, gdyż, jak podkreśla Warot, stosowanie różnego rodzaju wizualizacji sprzyja koncentracji uwagi. Jak już wspomniano, uczniowie z SRwU, a zwłaszcza uczniowie z zespołem Aspergera i autyzmem, mają problemy ze zrozumieniem komunikatów językowych i z koncentracją, co wpływa na ich umiejętność uczenia się tylko ze „słuchu”. Pomoce wizualne sprawiają, że abstrakcyjne pojęcia werbalne stają się bardziej konkretne".

Więcej "JOwS

Opcje strony

do góry