Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

"Języki Obce w Szkole" nr 4/2018 - specjalne potrzeby edukacyjne

Autorzy tekstów dotyczących pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podkreślają zwłaszcza wpływ owych deficytów na funkcjonowanie poznawcze tych uczniów i podpowiadają, jak próbować je poprawiać oraz jakie proste działania przedsięwziąć. Wszystko to w imię wsparcia budowania wiedzy o świecie u uczniów, u których kształcenie reprezentatywnej funkcji języka jest zdecydowanie niestandardowe, ale dysponując wiedzą i umiejętnościami, można tę funkcję skutecznie rozwinąć, czyli, poniekąd, otworzyć lub poszerzyć uczniom świat.

W bieżącym numerze artykuły o tym, jak przystosowywać zalecenia podstawy programowej do potrzeb uczniów niesłyszących lub słabosłyszących (E. Domagała-Zyśk), jak wykorzystać iCommunicator w pracy z nimi (M. Łuszcz), jak pomóc studentowi niesłyszącemu w rozwinięciu sprawności posługiwania się polszczyzną pisaną za pomocą gier (K. Ruta-Korytowska). W bardzo interesującym artykule K. Karpińskiej-Szaj i J. Pitury omówione zostały podstawy edukacji włączającej i projektowania uniwersalnego w kontekście uczenia (się) uczniów z dysfunkcją słuchu. Zasady te, m.in. różnorodność form pracy na lekcjach, angażowanie uczniów na wiele możliwych sposobów, mnożenie postaci prezentowania wiedzy, różnicowanie form aktywności i wyrażania siebie, kształtowanie postawy tolerancji i otwartości, nie są niczym nowym dla większości nauczycieli. Gdy do tego dodać dążenie do porównywania języka obcego z językiem ojczystym, czyli doskonalenie kompetencji w języku pierwszym i rozwój świadomości językowej – zalecenia te mają wręcz wymiar uniwersalny. Można by rzec – toutes proportions gardées – że są jak dieta w cukrzycy: niby przeznaczona dla chorych, ale najzdrowsza dla wszystkich.

Info "JOwS"

Opcje strony

do góry