Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs "Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa lubelskiego.Celem przedsięwzięcia jest promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112, uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i zdrowie/życie innych ludzi, rozwijanie twórczych zdolności młodzieży, zapoznanie z technikami plastycznymi, literackimi i multimedialnymi wykorzystywanymi przy tworzeniu komiksu.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie komiksu promującego odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112. Komiks powinien być co najmniej formatu A4 i zawierać co najmniej 6 obrazków.
Prace powinny być dostarczone listownie lub osobiście (liczy się data wpłynięcia pracy do organizatora) w terminie do 15 stycznia 2019 r. na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin.
Każda koperta powinna być opisana: „Konkurs - nr alarmowy 112”.
Dla laureatów konkursu (miejsca 1-3) przewidziane są nagrody rzeczowe.
Rozdanie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora, na uroczystej gali w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Więcej info KO w Lublinie

Opcje strony

do góry