Centrum LSCDN

Konferencje

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez LSCDN

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 26.04.2024
Autor: Joanna Tarasiewicz

Metodyczna konferencja czytelnicza o bibliotekach szkolnych

Z okazji Tygodnia Bibliotek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz doradcy metodyczni dla nauczycieli bibliotekarzy - Joanna Tarasiewicz i Aneta Szadziewska zapraszają na konferencję „#bibliotekawzmianie” pod honorowym patronatem Nauczyciela Roku 2022 Pani Iwony Pietrzak Płachty.

Termin i miejsce:

9 maja 2024 roku w godz. 16:00-19:00 na platformie Teams

Rejestracja:

Udział w konferencji jest bezpłatny, zapisy poprzez formularz:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=P44_do56o0uc4l6i4KltHa4BetW7x3BPkS35FkTK4ydUQU1LM09BWDc1S1M4WUU0TkFDWDdIWEE2Wi4u
 

Dostęp do konferencji:

MS Teams (nie wymaga logowania):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk0MmE5ZTQtYzdmYi00OTdlLWE5ZGYtN2E5ODQ0MzdkNmQ2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2C%22Oid%22%3A%22532bc835-09c9-4a41-b44f-a8ff5296552b%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Zapraszamy do zapisywania się na wydarzenie!

Opcje strony

do góry