Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/konferencje/14593,Konferencja-Od-ksztalcenia-do-zatrudnienia-rynek-edukacyjno-zawodowy-w-branzy-sp.html
22.05.2024, 10:43

Konferencja „Od kształcenia do zatrudnienia – rynek edukacyjno-zawodowy w branży społeczno-medycznej”

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy pracodawców branży zawodowej społeczno-medycznej, pracowników Urzędów Pracy, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także dyrektorów i nauczycieli szkół samorządu województwa lubelskiego, bibliotek pedagogicznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, jak również dyrektorów, pedagogów i doradców zawodowych szkół ponadpodstawowych i branżowych II stopnia.

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w Konferencji „Od kształcenia do zatrudnienia – rynek edukacyjno-zawodowy w branży społeczno-medycznej”, która odbędzie się w 19 marca 2024 roku w siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych przy ul. Sulisławickiej 7 w Lublinie.

Problematyka konferencji dotyczy rynku edukacyjno- zawodowego w branży społeczno-medycznej.

 Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu, które ma na celu:

  • pogłębienie współpracy między jednostkami organizacyjnymi samorządu województwa lubelskiego i organem nadzoru pedagogicznego a pracodawcami w dziedzinie kształcenia zawodowego zgodnie z założeniami Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030;
  • zainicjowanie współpracy między doradcami zawodowymi i pedagogami szkół ponadpodstawowych w zakresie promowania idei kształcenia ustawicznego;
  • ocenę znaczenia określonych w prawie oświatowym instrumentów, służących rozwojowi idei kształcenia ustawicznego w odniesieniu problemów i wyzwań szkół zawodowych na rynku lubelskim;
  • określenie zapotrzebowania lubelskiego rynku pracy na zawody społeczno-medyczne;
  • promocję kształcenia w zawodach społeczno-medycznych na przykładzie doświadczeń Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.

Program Konferencji:

Godzina

Temat

Osoba prowadząca

9.00 - 9.30

Rejestracja uczestników konferencji

 

9.30 - 9.50

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Pani dr hab. Anna Dudak

Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

 

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

 

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie

9.50 – 10.10

Koordynacja i monitorowanie regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych

Pani Karolina Glińska

Główny specjalista ds. Doradztwa Zawodowego Zespołu ds. Realizacji Projektu ZSU Wojewódzkiego Urzędu Pracy

10.10 – 10.30

Kształcenie umiejętności zawodowych na potrzeby pracodawców

Pani Elżbieta Denejko

Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubelskim Kuratorium Oświaty

10.30 – 10.50

 

Zapotrzebowanie rynku pracy na kształcenie i zatrudnienie pracowników w zawodach społecznych i medycznych

Pan Grzegorz Gach

Zastępca Naczelnika Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

10.50 – 11.10

Problemy i wyzwania szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Pan Jacek Misiuk

Wicedyrektor LSCDN

11.10 – 11.30

Dyskusja

 

11.30 - 12.00

Przerwa kawowa

 

12.00 – 12.20

Współpraca między pracodawcami a jednostkami kształcenia zawodowego – od założeń systemowych do realizacji

Pani Anna Mikołajewska doradca metodyczny LSCDN

12.20 – 12.40

Rola doradztwa zawodowego w procesie kształcenia ustawicznego

Pani dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek

prof. UMCS

Wydział Pedagogiki
i Psychologii

12.40 – 13.00

Kształcenie w zawodach społeczno-medycznych – przykład dobrych praktyk

Pani Wioletta Osika- Wiśniewska

Wicedyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

13.00– 13.30

Dyskusja i podsumowanie

 

13.30 - 14.30

Obiad

 

 

Rejestracja trwa do 29 lutego 2024 roku.

Zgłoś swój udział – przejdź do formularza

Liczymy na Państwa aktywny udział i wierzymy, że Konferencja stanie się platformą do współpracy i wymiany doświadczeń, przyczyniając się do podniesienia poziomu kształcenia w szkolnictwie ustawicznym.

Zapraszamy do rejestracji i udziału w Konferencji!

Z poważaniem,
Magdalena Skoczylas
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
E mail: kierownik@kpss.lublin.pl

Opcje strony