Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/konferencje/14008,Ogolnopolska-metodyczna-konferencja-czytelnicza-o-bibliotekach-juz-8-maja-2023.html
22.05.2024, 11:10
Data publikacji: 21.04.2023
Autor: Joanna Tarasiewicz, Aneta Szadziewska

Ogólnopolska metodyczna konferencja czytelnicza o bibliotekach już 8 maja 2023

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz doradcy metodyczni dla nauczycieli bibliotekarzy Aneta Szadziewska i Joanna Tarasiewicz zapraszają na konferencję „Biblioteka – Moje, Twoje, Nasze Miejsce!” z okazji Tygodnia Bibliotek.

 

Termin

Wydarzenie odbędzie się 8 maja 2023 roku w godz. 16:00-19:00 na platformie Teams

Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny, zapisy poprzez formularz:

https://forms.gle/FycxrqvuiLJxXteT7

Dostęp do konferencji

MS Teams (nie wymaga logowania):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRmYWU4NTUtOTc2Ni00OGJkLWEwYzctNjBlYjBiZWZlNWMw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2C%22Oid%22%3A%22532bc835-09c9-4a41-b44f-a8ff5296552b%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Program

16:00-16:15 Powitanie uczestników, Barbara Rzeszutko, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN, Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Pani Iwona Pietrzak Płachta, Nauczyciel Roku 2022, nauczycielka-bibliotekarka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie.

16:15-16:45 Renata Banasińska, z wykształcenia bibliotekarz, nauczyciel i muzykolog (specjalizacja
etnomuzykologia). Pracuje w Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie na
Pradze-Południe. Zajmuje się przygotowywaniem wydarzeń edukacyjno-kulturalnych
lekcji bibliotecznych, spotkań popularyzujących czytanie (wieczory opowieści, czytanie
wrażeniowe), wystaw, spotkań autorskich, konkursów i imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zupełnie przypadkowo zaczęła przygodę z opowieściami, która pochłonęła ją całkowicie. Inspiracje do opowieści czerpie z mitologii słowiańskiej, wierzeń ludowych, ze spotkań
z drugim człowiekiem.

ProMOCja czytelnictwa, czyli o storytellingu w bibliotece

16:45-17:15 Ewa Wziątek, nauczyciel bibliotekarz w X LO z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Konarskiego w Radomiu. Zwolenniczka uczenia się przez doświadczenie. Wraz z młodzieżą
i nauczycielami podąża śladami pisarzy i bohaterów literackich organizując literacko - historyczne seminaria wyjazdowe. Autorka scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz artykułów naukowych na temat nauczania o wielokulturowości i międzykulturowości. Za nauczanie i wychowanie młodzieży w duchu tolerancji wyróżniona przez Kapitułę Nagrody im. Ireny Sendlerowej w 2011 roku. W 2021 roku została uhonorowana tytułem „Edukreator na Mazowszu” w kategorii nauczycieli szkół ponadpodstawowych i otrzymała nagrodę przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Więcej czytam, więcej wiem. Promocja czytelnictwa wśród młodzieży

17:15-17:45 dr Katarzyna Bikowska, kustosz dyplomowany, specjalista ds. promocji, badacz, szkoleniowiec, otaku. Na co dzień kieruje Działem Obsługi Użytkowników w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie. Entuzjastyczna popularyzatorka komiksu japońskiego. Wielokrotny uczestnik konferencji bajkoznawczych w Olsztynie udokumentowanych w formie serii publikacji Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej. Organizatorka Dni Mangowych w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM. Wiedzą na temat azjatyckiej kultury, komiksu i animacji dzieli się na łamach recenzowanych pism popularnonaukowych (TH!NK), specjalistycznych (Zeszyty Komiksowe) oraz branżowych (Biuletyn EBIB).

Manga: azjatycki fenomen wizualnej opowieści

17:45-17:55 Przerwa

17:55-18:25 Aleksandra Kopczyńska, na co dzień pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau. Absolwentka historii, bibliotekoznawstwa, pedagogiki i archiwistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych Broker informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, Diagnoza i terapia pedagogiczna
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Trenerka i biblioterapeutka. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych wykorzystując nowe technologie, kursy, warsztaty i szkolenia z kreatywności, promocji czytelnictwa, zajęcia biblioterapeutyczne dla młodzieży i dorosłych. Jest autorką i promotorką metody „Gimnastyka umysłu dla seniorów”, którą skutecznie stosuje w pracy z hrubieszowskimi seniorami. Działa na rzecz rozwoju społecznego. W wolnym czasie miłośniczka dobrych kryminałów
i długich spacerów z psem.

Biblioteka - więcej niż myślisz!

18:25-18:55 Krzysztof Rybak – asystent naukowy na Wydziale "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia o współczesnej książce dziecięcej, w tym o książce obrazkowej. Kierownik projektów naukowych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Nauki, stypendysta Internationale Jugendbibliothek w Monachium (2018, 2021). Absolwent kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej (Wydział „AL” UW) i studiów podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” (UW). Członek Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży UW oraz International Research Society for Children’s Literature. Naukowo interesuje się kulturą kierowaną do niedorosłych odbiorców, a na łamach "Kultury Liberalnej" publikuje recenzje książek dla dzieci i młodzieży.

Moja, Twoja, Nasza – Planeta. O książkach obrazkowych na czas kryzysu klimatycznego

18:55-19:00 Podsumowanie konferencji i pożegnanie uczestników

Opcje strony