Centrum LSCDN

Konferencje

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez LSCDN

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 01.09.2022
Autor: Hanna Głos

Kreatywność w dobie cyfryzacji - konferencja dla nauczycieli województwa lubelskiego

Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych na konferencję „KREATYWNOŚĆ W DOBIE CYFRYZACJI” która odbędzie się 01-02 października 2022 r. w gmachu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przy ulicy Bursaki 12.

Celem konferencji jest przekazanie nauczycielom wiedzy o tym, w jaki sposób mogą pracować z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych, prowadząc zajęcia tematyczne, koła zainteresowań rozwijające uzdolniania uczniów. Poprzez udział w bezpłatnej konferencji nauczyciele poszerzą wiadomości i umiejętności oraz wymienią się doświadczeniami w pracy z uczniem uwzględniając indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży.

Do współpracy zaproszeni zostali prelegenci z uczelni wyższych oraz instytucji oświatowych.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli m.in.: Minister Edukacji i Nauki, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Wojewoda Lubelski.

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.

Na zakończenie Konferencji, każdy z uczestników  otrzyma stosowne potwierdzenie.

Zgłoszenia

PRZEPRASZAMY -  BRAK WOLNYCH MIEJSC

Po zarejestrowaniu się, każdy uczestnik otrzyma na wskazany adres e-mail link, do zapisania się na wybrane przez siebie warsztaty. 

Uczestnictwo w przedsięwzięciu wiąże się również z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, potrzebnych do przeprowadzenia rejestracji i uczestnictwa w warsztatach. Uczestnicy pobierają dokument dotyczący Ochrony Danych Osobowych (zamieszczony w oddzielnym pliku). Należy się z nim zapoznać, wypełnić i odesłać za pomocą poczty e-mail na adres hglos@lscdn.pl. Będzie również możliwość wypełnienia oświadczenia po przybyciu na konferencję. Na zakończenie, wszyscy otrzymają stosowne potwierdzenie uczestnictwa.

Konferencja będzie przebiegała w formule stacjonarnej. Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych.

W najbliższym czasie zostanie zamieszczony również harmonogram konferencji.

 

Tematyka wykładów i warsztatów

 • Tworzenie grafiki na potrzeby gier komputerowych.
 • Jak zmotywować ucznia niezainteresowanego informatyką?
 • Kreatywne nauczanie dla zrównoważonego rozwoju na przykładzie edukacji ekologicznej
 • Tworzenie gier edukacyjnych
 • Indywidualizacja procesu kształcenia
 • RODO w dobie cyfryzacji
 • Przygotowanie modelu 3D do druku i praktyczne zasady dotyczące druku 3D.
 • Podstawy tworzenia modelu 3D w programie SketchUp
 • Roboty edukacyjne i długopisy 3D a edukacja oparta na pracy projektowej
 • Praktyczne aspekty kreatywnej edukacji ekologicznej
 • Kreatywność to eTwinning
 • Kodowanie na dywanie a rozwój kompetencji przyszłości
 • Aplikacje wspomagające aktywizowanie pracy uczniów
 • Problem based learning
 • Design thinking
 • Projektowanie webinariów

Zapraszamy!

W imieniu organizatorów -
dr inż. Michalina Gryniewicza-Jaworska – Dziekan Kierunku Informatyka WSPA
mgr Hanna Głos – Doradca metodyczny LSCDN


 

Pliki do pobrania

Opcje strony

do góry