Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 24.06.2021
Autor: Anna Jonak

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie uczestnikiem etapu okręgowego XXXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej

Mikołaj Soja uczeń klasy I A I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie wziął udział w etapie okręgowym XXXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej.

W związku z pandemią jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego było samodzielne wykonanie pracy badawczej i przygotowanie jej w Power Poincie na jeden wybrany z dwóch poniżej podanych tematów:

  • Przedstaw z miejsca twego zamieszkania przykłady opdjetych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń. W przypadku, gdy twoim zdaniem takich nie ma, podaj własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.
  • Zapylenie powietrza w Polsce wiąże się ściśle z ze spalaniem węgla kamiennego. Wskaż z miejsca twego zamieszkania działania zmierzające do istotnej poprawy tego stanu. W przypadku, gdy twoim zdaniem takich nie ma, przedstaw własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.

Mikołaj do przygotowania swojej pracy badawczej wybrał pierwszy temat.

Opiekunem merytorycznym w trakcie poszukiwań materiałów i  realizacji pracy była p. Anna Jonak – nauczyciel biologii I LO w Chełmie, doradca metodyczny LSCDN z biologii.

Efekt pracy Mikołaja: https://drive.google.com/file/d/1PjlX7MESPHrYcMzp3jGcfYhUD_qdULyl/view?usp=drivesdk

Opcje strony

do góry