Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/chelm/12365,Projekt-edukacyjny-Swoi-i-obcy.html
2024-02-24, 20:47
Data publikacji: 02.04.2021
Autor: Anna Popielewicz

Projekt edukacyjny „Swoi i obcy”

Projekt edukacyjny "Swoi i obcy" został opracowany przez Annę Popielewicz - nauczycielkę języka polskiego w I LO w Chełmie i doradcę metodycznego nauczycieli języka polskiego w LSCDN oraz Ewę Betiuk nauczycielkę historii w I LO w Chełmie.

W ogólnopolskim konkursie grantowym Muzeum POLIN zwyciężył projekt edukacyjny „Swoi i obcy”. Celem projektu, którego realizacja rozpocznie się 7 kwietnia br.,  jest  zainteresowanie problematyką wielokulturowości Chełma i historii diaspory żydowskiej, jej obecności w dziejach miasta i jego mieszkańców  na przestrzeni przeszło 600 lat.   Ważnym celem jest także zainteresowanie uczniów problemami tolerancji i szacunku dla innych, historią lokalną  oraz doskonalenie warsztatu naukowego uczestników projektu.  Projekt dotyczy przedstawienia miejsc związanych z życiem i działalnością chełmian.  Problem jest istotny, ponieważ wielokulturowy charakter miasta  /Polacy, Żydzi, Ukraińcy/ jest jego chlubną przeszłością.                                                                                               

Pamięć o przeszłych pokoleniach trzeba budować, zwłaszcza w najmłodszym pokoleniu, bez stereotypów i uprzedzeń, nadając przy tym dawnym mieszkańcom Chełma  tożsamość i  ukazując ich jako ludzi z krwi i kości. Ważne jest także uświadomienie młodym ludziom, że dziś nieobecność wielu kultur w strukturze społecznej miasta stanowi nie tylko tragedię w wymiarze ogólnoludzkim, lecz także dotkliwą stratę. W Chełmie jego mieszkańcy reprezentujący różne narodowości stworzyli własną i oryginalną kulturę, która wzbogaciła funkcjonowanie miasta. Odgrywali ważną rolę w jego życiu,  przyczynili się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Projekt służy zatem odkrywaniu śladów ich obecności i poszerzaniu wiedzy o istniejącym kiedyś  mieście, a także upamiętnieniu tych społeczności.  W trakcie działań projektowych uczniowie będą nie tylko poznawać biografie wybitnych chełmian – artystów, kupców, przemysłowców, lekarzy i nauczycieli, ale także będą się uczyć „odczytywania” krajobrazu, interpretowania zabytków architektury i ich symboliki.

W ramach projektu planowane są m.in.:

  1. warsztaty historyczno – polityczne „Multikulturowy przedwojenny Chełm zaklęty w starych fotografiach”,
  2. wykłady on - line ekspertów zapoznających z historią, kulturą i architekturą wielokulturowego, przedwojennego miasta. Wśród ekspertów prowadzących zajęcia są pracownicy Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza, archiwum państwowego oraz konserwator zabytków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
  3. Ważnym elementem projektu będzie udział w warsztatach fotograficznych pod kierunkiem artysty fotografika celem poznania sposobów fotografowania obiektów architektonicznych w przestrzeni miasta,
  4. Uczestnicy projektu planują także organizację konkursu fotograficznego „Ślady” oraz stworzenie fanpaga „Swoi i obcy”,
  5. Najważniejszym efektem działań edukacyjnych będzie sfilmowanie trasy po miejscach związanych z przedwojenną historią miasta i zaprezentowanie jej młodszym kolegom w trakcie zajęć on-line,
  6. Na zakończenie realizacji projektu zaplanowano  konferencję dotyczącą historii i kultury Żydów chełmskich, ich znaczenia kulturowego, społecznego i ekonomicznego  dla miasta i regionu.

 Annę Popielewicz

 

 

Opcje strony