Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 15.03.2021
Autor: Anna Popielewicz

„Tydzień humanisty” w I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie

Przedsięwzięcie pod hasłem „Tydzień humanisty” ma na celu zaprezentowanie odbiorcom różnych działań i aktywności twórczych młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Chełmie. W tym roku zostało zrealizowane po raz drugi w dniach 1 - 5 marca, tym razem w formie online.

W ramach projektu prezentowane były działania o charakterze edukacyjnym przygotowane przez uczniów klas humanistycznych pod kierunkiem nauczycielek i nauczycieli: języka polskiego, historii, filozofii  i religii. Wydarzenia miały różne formy, były wśród nich: debaty, konkursy, prezentacje multimedialne, filmy, koncert poezji śpiewanej,  spotkania z absolwentami liceum, a nawet wystawa prac plastycznych.

Do zrealizowania zadania historyczki, polonistki i poloniści oraz nauczyciele religii  wykorzystali m.in. metodę projektu, znaną w Polsce jako metodę nauczania od początku XX wieku. Celem projektów było kształtowanie  umiejętności uczniów oraz integrowanie wiedzy z różnych dyscyplin. Istotą metody jest samodzielna praca uczniów, która służy do realizacji określonego przedsięwzięcia. Efektem tych działań stało się rozwijanie samodzielności i umiejętności współpracy uczniów, a także stymulowanie rozwoju poznawczego i  emocjonalnego. Ważnym elementem było też integrowanie wiedzy lekcyjnej i pozaszkolnej, dzięki temu procesy nauczania łączyły się z aktywnym działaniem. Zaplanowane przez nauczycieli, a zrealizowane przez uczniów działania, cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności czarniecczyków.

Tydzień rozpoczęły szkolne obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, którym towarzyszył nakręcony przez uczennice klasy prawniczej film poświęcony tej tematyce prezentujący motyw „żołnierzy wyklętych” w historiografii, literaturze i sztuce.  W tym dniu odbyła się także debata oksfordzka na temat „Czy e-kultura jest dobrą alternatywą dla kultury tradycyjnej?”, w której wzięli udział uczniowie, a w charakterze jurorów zaproszeni goście:  Jan Malawski, absolwent liceum, producent wykonawczy Och - Teatru i Teatru Polonia w Warszawie, menedżer artystów, asystent reżysera oraz Bartłomiej Kazimierczak, pełniący obowiązki dyrektora Chełmskiego Domu Kultury, znany w naszym mieście artysta muzyk.

Kolejne przedsięwzięcie to prezentacja filmów wykonanych przez uczniów klas humanistycznych w latach 2005 - 2020, nagrodzonych w Międzynarodowym Konkursie Centropy. W trakcie prezentacji uczniowie mieli okazję obejrzeć film pt. „Książki Zofii Książek”, o nauczycielce naszego liceum, który w konkursie uzyskał II nagrodę. Kolejny film, nagrodzony I nagrodą, powstał w roku 2017. Widmo serca miasta” opowiada historię placu Łuczkowskiego i jego mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Tegoroczne produkcje uczniów klasy humanistycznej to filmy to “Papier na życie” oraz “Zapisane na kamieniach”. Pierwszy otrzymał II nagrodę w 2020 roku i pokazywał historię czarniecczyka Adama Gelbarda i jego rodziny. Natomiast drugi film zainspirowany został „Stolperstein” – kamieniami pamięci wmurowanymi w ulicę Pocztową – i traktował o  rodzinie Gutenbergów i jej dziedzictwie.

 W kolejnych dniach uczniowie klas pierwszych mogli obejrzeć projekt „Tajemnice starożytnego Rzymu - prezentacje   i etiudy filmowe”, którego szczegółowy opis znajduje się na stronie Centrum Wymiany Wiedzy w LSCDN. Uczennica, koordynatorka przedsięwzięcia, podkreśliła: „Projekt, który zaprezentujemy, jest nie tylko przekazaniem niezbędnej wiedzy historycznej, lecz także prezentacją jej w sposób innowacyjny. Chcemy przedstawić nowe metody przekazu wiedzy oraz pracy na lekcji, których znajomość we współczesnym świecie jest podstawą sprawnego funkcjonowania. Mamy nadzieję, że przedstawiony projekt stanie się inspiracją do dalszych indywidualnych, jak i grupowych działań”.

Szkolna Grupa Praw Człowieka  zainicjowała dyskusję na temat filmu „STOP kobietobójstwu” z kanału CPK Centrum Praw Kobiet. Podczas debaty nie ograniczano się tylko do problemu przemocy domowej wobec kobiet, lecz także mężczyzn i nieletnich. Członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka przedstawili uczestnikom spotkań sposoby eliminowania tego zjawiska, wspominając m. in. o działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ‘’Niebieska Linia”  oraz Centrum Prawa Kobiet. 

W ramach Tygodnia Humanisty odbyła się także prezentacja „Żywioł kobiet, czyli o znanych współczesnych polityczkach”, poświęcony wybitnym współczesnym kobietom. Dyskutowano także o filozofii w filmie i doświadczeniu pandemii z perspektywy języka. Odbył się też konkurs z zakresu poprawności językowej - "Polszczyzna płata nam figle".  Problemy skomplikowanej historii naszego kraju prezentowała debata o Stanisławie Auguście Poniatowskim.

Jednym z istotnych elementów Tygodnia Humanisty były także spotkania z absolwentami szkoły – prawnikami i przedstawicielami mediów.

W ramach II Tygodnia humanisty odbył się też wernisaż online, organizowanej już po raz drugi, wystawy prac artystycznych uczniów naszego liceum. Kuratorki wystawy i autorki folderu reklamowego, zaprezentowały nadesłane prace, wśród których znalazły się wiersze, zdjęcia z pokazów ogniowych, fotografie, obrazy, występy muzyczne i taneczne.

Pandemia, której doświadczamy już od roku, niesie ze sobą różne negatywne emocje. W obliczu poczucia zagrożenia i  izolacji warto stawiać przed sobą nowe wyzwania, które służą oswajaniu lęków i niepokoju. Takim było postawione przed uczniami klasy humanistycznej stworzenie wierszyków o koronawirusie z wykorzystaniem znanych tekstów z literatury dziecięcej, które zaprezentowali sowim kolegom.

Tydzień humanisty zakończyła prezentacja „Piękno dla Boga - analiza wybranej twórczości Mariusza Drapikowskiego”.

Opinie odbiorców Tygodnia humanisty – uczniów różnych klas licealnych - potwierdzają sens organizacji tego typu szkolnych przedsięwzięć: 

Jestem pod wielkim wrażeniem ilości osób, które tworzą sztukę, spełniając przy okazji swoje marzenia. Szczególnie zainteresowały mnie prezentacje uczennic, w których został poruszony temat teatru ogniowego. Jest to coś zjawiskowego i niespotykanego na co dzień. Zainspirowało mnie to do poszukania informacji na ten temat.

Ciekawe jest to, że wśród grona czarniecczyków jest tak wiele osób, które interesują się  różnymi dziedzinami sztuki i je uprawiają. Dzięki temu są oryginalni i mogą inspirować innych.

 

Moim zdaniem, prezentacja prac artystycznych jest świetnym sposobem na poznanie innych ludzi i ich pasji, nawet odnalezienie osoby o takich samych zainteresowaniach. Forma prezentacji przykuła uwagę oglądających. Najbardziej uderzyły mnie emocje, jakimi dzielili się autorzy swoich prac. Wypowiadali się o swoich dziełach z pasją i zaangażowaniem.

 

Wykonanie, uważam, znacznie przerosło moje oczekiwania. Prace, które zaprezentowali nasi koledzy, były wykonane na naprawdę imponującym poziomie, łatwo dostrzec włożony w nie ogrom pracy.

Bardzo doceniam stworzenie całego przedsięwzięcia, jak i jego przebieg, gdyż jego poziom był dla odbiorcy w dużym stopniu zadowalający. Uważam, że polskie szkolnictwo powinno zostać wzbogacone o tego typu kreatywne lekcje, uspokajające i odrywające człowieka od monotonnej codzienności szkolnej.

W realizacji przedsięwzięcia wzięli udział nauczyciele i nauczycielki, członkowie Komisji Humanistycznej w I LO im. S.Czarnieckiego w Chełmie: Ewa Betiuk, Katarzyna Dobrakowska, Małgorzata Kość, Teresa Kurzępa, Dorota Mandzińska, Wiesława Mazurek, Szymon Majewski, Anna Popielewicz, Robert Wojciechowski, Honorata Zakrzewska.

Szczegółowe relacje dotyczące wszystkich przedsięwzięć znajdują się na stronie liceum w zakładce aktualności:

http://1lo.chelm.pl/aktualnosci/

Anna Popielewicz

 

 

 

Opcje strony

do góry