Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 26.08.2020
Autor: Jerzy Masłowski

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2020 roku.

  • Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2020 roku.
  • Ferie zimowe w województwie lubelskim -  1 - 14 lutego 2021r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna - 1 - 6 kwietnia 2021r.
  • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września - 31 kwietnia 2021r.
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach - 25 czerwca 2021 r.
  • Ferie letnie - 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Terminy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie ustali  dyrektor  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Opcje strony

do góry